8 mei – Pakhuis de Zwijger – De Groene Live: Hoe racistisch is Nederland?

Over de sluipende normalisering van racisme en de verharding van het publieke debat.

Het publieke debat lijkt de afgelopen decennia drastisch veranderd. Weekblad De Groene Amsterdammer bracht in kaart hoe de maatschappelijke verhoudingen zijn verhard, racisme stap voor stap werd genormaliseerd en de negatieve beeldvorming over groepen met een migratieachtergrond steeds meer in de media werd versterkt. Wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten?

Aan de hand van een groot dataonderzoek door Groene-redacteuren Rasit Elibol en Jaap Tielbeke en UvA-onderzoeker Sal Hagen is te zien hoe ‘radicaal’ steeds meer bij ‘islam’ wordt geplaatst of hoe politici het in de Tweede Kamer steeds vaker hebben over de multiculturele samenleving. Wat is de reactie van Nederlanders met een migratieachtergrond en hoe versterken zij hun maatschappelijke positie in een verharde maatschappij? Hoe kunnen we samen de polarisering van het publieke debat tegengaan?

Met in dit programma onder anderen
Nadia Bouras | Historicus, expert migratie en integratie, universitair docent Universiteit Leiden / Leiden University
– Surya Nahumury | Cultureel antropoloog, schrijver, ondernemer
Kiza Magendane | Schrijver en beleidsondernemer
– Tamar de Waal | Rechtsfilosoof
– Rasit Elibol | Journalist en redacteur De Groene Amsterdammer
– Jaap Tielbeke | Journalist en redacteur De Groene Amsterdammer
– Sal Hagen | Onderzoeker Open Intelligence Lab | University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam

De moderator van dit programma is: Margreet Fogteloo.

Kijk via YouTube nu de livestream van het programma terug!