10 mei 2019 – Presentatie onderzoek Stichting Civic Nationale ombudsman – Lancering nieuwe website

Een van de conclusies van het onderzoek Civic Integration as a Key Pillar in Societal Resilience for Newcomers is dat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar welk inburgeringsbeleid werkt. Scholten brengt in dit rapport in kaart hoe het gesteld is met het huidige inburgeringsbeleid in Nederland en academische onderzoeken naar alternatieve integratiestrategieën. Haar conclusie is niet mals. ‘Het is onmogelijke best practices aan te wijzen’ stelt ze ‘omdat er te weinig  onderzoek naar gedaan is. Er is dus meer wetenschappelijk onderzoek nodig.’

Het onderzoek stelt dat integratie een gelaagd maatschappelijk proces is dat macro-, meso- en micro-niveaus kent. Meerdere onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat het huidige inburgeringsbeleid op al deze niveaus contraproductief uitpakt: lange wachttijden, onduidelijke eisen, te weinig resultaat. De oorzaak ligt volgens het rapport in de misvattingen en verkeerde assumpties die aan het beleid ten grondslag liggen, onder meer dat alle nieuwkomers ‘zelfredzaam’ aan de eisen van het inburgeringsbeleid kunnen voldoen. Daarnaast is het lastig vast te stellen welke inburgeringsprogramma’s veel beter zouden werken. De effectiviteit van verschillende integratiestrategieën is niet structureel en in verschillende contexten in kaart is gebracht. Het onderzoek dat wel bestaat laat zien dat het beleid veel meer afgestemd moet worden op de persoonlijke omstandigheden, kenmerken en ambities van individuele nieuwkomers.

Het onderzoek is gefinancierd door het Institute for Societal Resilience en is in opdracht van Stichting Civic uitgevoerd door Nikki Scholten. Stichting Civic beoogt als organisatie beleidsmakers in Nederland en Europa te attenderen op succesvol bewezen integratiestrategieën. Scholten doet in het kader hiervan dan ook een serie aanbevelingen.

Het rapport is hier te downloaden de nieuwe website van Stichting Civic, die vandaag ook gelanceerd is!