Wie niet inburgert, wordt steeds vaker uitgezet (en moet dat ook nog zelf betalen)

correspondent_hijab kopieIk schreef voor de Correspondent een artikel over de spanning tussen de (tijdelijk) toegestane discrimatie van inburgeraars en twintig jaar inburgeringswetgeving in Nederland. Lees het hier.