Nieuwe Generatie Experts, masterclass – 14 januari

10918965_836140126433297_1386688452582075678_o

Op 14 januari geven Jurriën Hamer en ik een masterclass politieke filosofie bij Jong WBS, van 20:00 tot 21:30 bij cafe de Sluyswacht in Amsterdam. (Jodenbreestraat 1).

Omschrijving van de avond:

Bij de eerste Nieuwe Generatie Experts van 2015 staan politiek-filosofische vraagstukken centraal. Politiek filosofen Tamar de Waal en Jurriën Hamer nemen ons mee in vraagstukken omtrent het integratiedebat in Nederland en de onder druk staande gedachte van mensenrechten. 

Sinds 2013 moeten immigranten in Nederland hun inburgering zelf financieren. Dit houdt in dat ze hun integratie- en taallessen moeten volgen bij commerciële bureaus en voor hun inburgeringsexamens zelf moeten betalen. Dit noopt ons tot de vraag wat onze solidariteit eigenlijk is met migranten op ons grondgebied, die nog geen Nederlander (ofwel, nog geen volledig staatsburgerschap en paspoort hebben) zijn. Hoe kunnen we hun morele en juridische positie het beste begrijpen? Tamar duikt met ons de politiek-filosofische vraagstukken in omtrent migratie verbonden aan het Nederlands inburgeringsbeleid na twintig jaar verhit integratiedebat.

Jurriën zal het hebben over mensenrechten in het algemeen. Hoe bepaal je of iets überhaupt een mensenrecht is? En wat betekent het voor een sociaaldemocraat om te denken in termen van mensenrechten? Jurriën: “mensenrechten staan voor datgene dat we anderen onvoorwaardelijk moeten geven, en die gedachte staat in de samenleving van vandaag behoorlijk onder druk.”