Opinie NRC: Voorkom tweederangsburgers, verhoog de taaleis niet

Samen met collega Sham Ahmed schreef ik een opinie-artikel in NRC Handelsblad over het plan de taaleis voor naturalisatie te verhogen. Hier te lezen!