6 oktober 2018 – Gesprek met minister Koolmees

Vandaag ging ik vanuit Stichting Civic in gesprek met minister Wouter Koolmees (D66) over de inburgeringsplannen van de regering die ingaan in 2020. In het gesprek vroeg ik aandacht voor de inburgeraars die tussen 2013-2020 Nederland zijn binnengekomen/gaan binnenkomen: kunnen de boetes en verblijfsrechtelijke consequenties voor deze groep niet opgeschort worden, nu het beleid zo slecht opgezet was? Daarnaast is gesproken over het verhogen van de taaleis voor (vrijwel) alle nieuwkomers naar B1: het lijkt Stichting Civic beter de verwachte eindresultaten af te stemmen op de didactische en persoonlijke situaties van nieuwkomers. Tot slot kwam het beeld ter sprake dat Nederland al ‘af’ is en dat nieuwkomers daarin moeten ‘inburgeren’. Dit klopt en werkt niet. Zie taalonderwijs, het aanbieden van kennis over burgerschap en het stimuleren van arbeidsparticipatie als onderdeel van het bredere publiek belang, en biedt vanuit dat kader afgestemd ondersteuning aan alle groepen die hiervan kunnen profiteren.