10 oktober – Rapport nationale ombudsman ‘Valse start’

De nationale ombudsman schreef een kritisch rapport over inburgeren in Nederland. Dat is hier te lezen, of hier. Het rapport laat de praktische problemen met de inburgering zien.

Het rapport verwijst ook naar mijn proefschrift:

“Zoals rechtsfilosoof Tamar de Waal aantoont, wordt de discussie over effectief inburgeren vertroebeld door de terugkerende vraag hoe nieuwkomers kunnen aantonen dat ze het verdienen om in Nederland te verblijven. De indruk wordt gewekt dat het niet voldoen aan de inburgeringsplicht invloed kan uitoefenen op de vraag of een nieuwkomer hier wel mag zijn. Feit is echter dat veel inburgeraars in Nederland mogen en zullen blijven, omdat deze verblijfsrechten voortvloeien uit internationaal en Europees recht, zoals het Vluchtelingenverdrag dat bepaalt dat de overheid vluchtelingen de noodzakelijke bescherming moet geven. Ondertussen is de integratie van inburgeraars met een verblijfsstatus niet gebaat bij (onduidelijke) eisen aan inburgeraars die voor hen eerder drempels opwerpen dan hen faciliteren bij een goede start in Nederland.”