16 maart – Pakhuis de Zwijger – De Vluchtroute #5 Integratie in de buurt

Screen Shot 2016-03-16 at 09.48.43Pakhuis de Zwijger organiseert een avond over integratie in de buurt. Begint om 19:30, gratis toegang. Klik hier voor informatie en reserveren.

—-

Integreren! Hoe gaat dat tegenwoordig? Vragen uit de inburgeringscursus zoals; ‘is Nederland vaak nat of droog’ of ‘zijn er in Nederland veel of weinig fietsen’ komen betuttelend en paternalistisch over. Het toverwoord wat sinds de komst van de vele vluchtelingen door de (politieke) gangen gonst is; lokale aanpak. Dus, hoe gaan we dat doen in Amsterdam?

Integratie 2.0

Wat hebben nieuwkomers nodig om zich een volwaardig Amsterdammer te kunnen voelen en actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij? Hoeveel ruimte geeft het bestaande beleid om het integratievraagstuk als actieve bewoner of (sociaal-)ondernemer onder handen te nemen? We vragen het aan o.a. (ex-)vluchtelingen, initiatiefnemers, bewoners, wetenschappers en beleidsmakers om zo samen tot Integratie 2.0 te komen.

Met in dit programma onder anderen

 

Godfried Engbersen

Professor of Sociology at the Sociology Department at Erasmus University

 

Lian Priemus

Initiatiefnemer van project HOOST | kleinschalige opvang in Amsterdam

 

Tamar de Waal

Politiek Filosoof en Jurist

 

Rienk Postuma

Frontrunner bij Woonstichting De Key

 

Sarwar Joanroy

Iraaks-Koerdisch psychiater en schrijver

  

Karijn Kakebeeke

Fotograaf en initiatiefnemer van Point of View

 

—–

Programma 

Opening

Een korte introductie door Bahram Sadehgi

 
Godfried Engbersen

Interview met socioloog en WRR-raadslid Godfried Engbersen over zijn beleidsbrief: ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’.

 
Tamar de Waal

Interview met jurist en politiek filosoof Tamar de Waal over haar visie op het integratiebeleid. 

 
Sarwar Joanroy

Persoonlijke column van psychiater en schrijver Sarwar Joanroy.

 
Pitch van initiatieven

Lian Priemus over kleinschalige opvang in Amsterdam Oost. Rienk Posthuma van de Key over community building bij het Startblokken Riekerhaven project. En Karijn Kakebeeke over haar fotografieproject Point of View. 

 
Discussie

Hoe kunnen we komen tot integratie 2.0 en wat hebben we nodig om integratie snel en duurzaam te laten verlopen?

Afsluiting