Einde voorzitterschap Stichting Civic

Met gepaste trots en ook wel wat weemoed was het tijd om te stoppen met het voorzitterschap en bestuur van Stichting Civic. Ik had me geen betere opvolgers kunnen wensen dan Nadine Blankvoort en Samir Achbab. Het ziet ernaar uit dat het politieke tij de komende tijd pittig zal zijn voor de doelstellingen van de stichting, maar ik ben ervan overtuigd dat Nadine en Samir met hun kritische geesten en academische expertise via Civic een belangrijke en waardevolle bijdrage gaan leveren aan Nederland.

Ik kijk met trots en plezier terug op alles wat Stichting Civic heeft bereikt sinds haar oprichting. Onze grootste meerwaarde ligt in het voortdurend aandragen van een fundamenteel ander perspectief op wat wij nu inburgering noemen (zie bijvoorbeeld ons manifest). Dit is alleen mogelijk geweest dankzij degenen die zich door de jaren heen bij Civic hebben aangesloten, meestal als vrijwilliger. Ik ben iedereen enorm dankbaar.