Artikel Comparative Migration Studies

Samen met collega Jan Willem Duyvendak schreef ik een artikel over het concept van ‘majority rights’, zoals dat afgelopen tijd in academische discussies wordt gepresenteerd. Hier te lezen (open access).