Hoofdstuk in ‘Ware Tolerantie’ (2022) van Marcel ten Hooven

Ik schreef een hoofdstuk voor de bundel ‘Ware Tolerantie – Hoe we ons zelf kunnen zijn en elkaar toch kunnen verdragen’, van Marcel ten Hooven (red.).

 

 

Meer info:

Groepen beledigen? Zo maar ‘alles’ doen ‘wat God verboden heeft’? Politici bedreigen per anonieme tweet? Met tractoren het verkeer verstoren? Homo’s in elkaar slaan? Regenboogvlaggen verbranden? Gender-neutrale toiletten voorschrijven? Racistische taal uitslaan? Kerkklokken luiden op zondagmorgen? Niet-gevaccineerden uitsluiten van cafébezoek?

Waar in 2001 een nog zeker onbehagen met een ‘leeg’ Nederlands tolerantiebegrip mede de aanleiding vormde voor de bundel De lege tolerantie: over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland, lijkt er momenteel sprake te zijn van een herleving van de belangstelling voor de grenzen van tolerantie en een steviger genormeerd begrip van tolerantie op te doemen.

‘Verdraagzaamheid is de levensader van een samenleving met levensbeschouwelijke en culturele veelkleurigheid’

Het nieuwe boek Ware tolerantie. Hoe we ons zelf kunnen zijn en elkaar toch kunnen verdragen beantwoordt de vragen die daarbij opkomen. Het is niet zo moeilijk aardig, voorkomend, welwillend te zijn als je het goed met elkaar kunt vinden en een geestverwant in elkaar herkent. Het wordt lastiger als je iemand verfoeit of diens denkbeelden eigenlijk onverdraaglijk vindt. Dan is tolerantie de deugd die de omgang toch vreedzaam kan houden. Daarmee is verdraagzaamheid de levensader van een samenleving met levensbeschouwelijke en culturele veelkleurigheid.

In 2022 was het vijfhonderd jaar geleden dat de Nederlandse humanist Dirck Volkertsz. Coornhert (1522-1590) werd geboren. Tolerantie was een kernthema in zijn werk. In het boek figureert hij dan ook geregeld.

Met bijdragen van: Stevo Akkerman, Maurits Berger, Gabriël van den Brink, Geert Corstens, Germain Creyghton, Paul Frissen, Halleh Ghorashi, Ger Groot, Marcel ten Hooven, Lotfi el-Hamidi, Fleur Jongepier, James Kennedy, Rick Lawson, Jan Postma, Bastiaan Rijpkema, Kees Schuyt, Bas van Stokkom, Paul van Tongeren, Gerlof Verwey, Tamar de Waal, Theo de Wit.

 In het boek geeft een keur aan vooraanstaande wetenschappers en journalisten antwoord op deze en andere vragen. Een actueel en relevant boek dat verschijnt in een jaar dat het vijfhonderd jaar geleden is dat de Nederlandse humanist Dirck Volkertsz. Coornhert (1522-1590) werd geboren.