11 augustus 2021 – essay De Groene Amsterdammer ‘De Migrant en het Nationale Zelf’

De Groene Amsterdammer publiceerde deze week een essay van mijn hand over de nieuwe inburgeringswet. Het is – qua analyse en conclusies – een korte versie van mijn boek voor Bloomsbury, hoewel in iets andere woorden.