Essay over ‘burgerschap’ voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, 2019

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft mij gevraagd een essay te schrijven over ‘burgerschap’, omdat het comité (ook) via het vak burgerschap in het Nederlandse onderwijs aandacht wil vragen voor herdenken en vieren. Het essay is uitgegeven als boekje en hier gratis te bestellen via onderstaande link en ook als e-book te downloaden.

In het essay schets ik welke ideeën, ontwikkelingen en definities er bestaan over juridisch, maatschappelijk en cultureel burgerschap. Het poogt overzicht te bieden over wat burgerschap is binnen de liberaal-democratische rechtsstaat, gefundeerd op grond- en mensenrechten die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog kent.

PS: Op zijn website beveelt historicus Maarten van Rossum dit essay aan met de woorden: ‘Dit stuk van Tamar de Waal is een supersnelle cursus staatsinrichting en daarom leerzaam voor iedere Nederlander. Het maakt nog eens duidelijk waarom de inburgeringscursus voor immigranten volstrekte flauwekul is zolang Nederlanders zelf ook helemaal niet weten wat dat burgerschap precies inhoudt. Het wordt tijd dat Nederlanders ook zelf na gaan denken over de constructie van de parlementaire democratie, over wat hun rechten en plichten zijn en over wat er in de grondwet staat, en dit essay helpt daarbij.’