Essay over ‘burgerschap’ voor Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft mij gevraagd een essay te schrijven over ‘burgerschap’, omdat het comité (ook) via het vak burgerschap in het Nederlandse onderwijs aandacht wil vragen voor herdenken en vieren. Het essay is uitgegeven als boekje en hier gratis te bestellen via onderstaande link en ook als e-book te downloaden.

In het essay schets ik welke ideeën, ontwikkelingen en definities er bestaan over juridisch, maatschappelijk en cultureel burgerschap. Het poogt overzicht te bieden over wat burgerschap is binnen de liberaal-democratische rechtsstaat, gefundeerd op grond- en mensenrechten die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog kent.