Inburgering: een hindernisbaan voor nieuwkomers. Zo kan het anders

Vanuit Stichting Civic schreef ik een artikel voor De Correspondent over de Nederlandse inburgering in aanloop naar de stelselherziening die op 4 juli in de Tweede Kamer besproken wordt. Ik doe vier voorstellen waaraan het nieuwe inburgeringstelsel moet voldoen.

NB: Als nabrander schreef ik ook een korte reactie in het verlengde van dit artikel voor DC, nadat de plannen van het ministerie van SZW gepresenteerd waren. Hier te lezen.