Activisme via de Rechter

Samen met Laura Burgers schreef ik een artikel voor het tijdschrift Wijsgerig Perspectief, dat een themanummer aan ‘Activisme!’ wijdde. We gaan in op de mogelijkheden voor activisten om via juridische procedures actie te voeren en daarbij bespreken wij de filosofieën van Claude Lefort en Jürgen Habermas.

Te lezen via een betaalmuur (helaas), of te koop in de kiosk.