10 april – De Grens Voorbij – Artsen zonder Grenzen / De Balie

Artsen Zonder Grenzen is een goed doel (NGO) dat constant aan zelfevaluatie doet. In De Balie organiseren ze nu een avond over de spanning tussen moraal en politieke praktijken in Libië. Ik zal een korte schets geven van de politiek filosofische, juridische en morele vragen die spelen.

Voor meer informatie en kaarten zie de website:

Het is misschien wel het grootste ethische vraagstuk van de huidige Westerse samenleving nu de vluchtelingencrisis aanhoudt en vele slachtoffers met zich meebrengt. Wat zijn we verplicht aan “vreemden”? Aan wie, en hoe kunnen we het beste hulp verlenen? Welke morele vraagstukken liggen ten grondslag aan het bieden van humanitaire hulp aan hen die in nood zijn en hoe botst deze moraal met de complexe politieke realiteit?

In De Balie onderzoeken we de spanning tussen moraal en de politieke praktijk in Libië. Steeds vaker bereiken ons alarmerende berichten over de omstandigheden van migranten en vluchten in Libië. De duizenden vluchtelingen die door Libië naar Italië proberen te reizen lopen groot risico om slachtoffer te worden van marteling, geweld of mensensmokkel. De vluchtelingen die gepakt worden tijdens hun vluchtpoging worden opgevangen in inhumane detentiekampen in Libië. Anderen verdrinken tijdens de oversteek. Gezien de instabiele politieke situatie in Libië – waar niet de macht ligt bij de nationale regering maar bij talloze milities die een onderling gewapend conflict uitvechten – is de kans klein dat de situatie op korte termijn gaat verbeteren. Een mensenrechtenkwestie die duidelijk vraagt om ingrijpen. Maar welke hulp is gewenst?

Moeten we zoveel mogelijk individuen hulp bieden of kijken naar het grote plaatje? Is het een moreel juiste beslissing om de gestrande vluchtelingen te helpen als je de inhumane situatie in Libië daarmee in stand houdt? Is een nieuwe Europese vluchtelingendeal met Libië gewenst om de situatie te stabiliseren of verloochent Europa zijn idealen door te onderhandelen met een corrupt, instabiel regime?

Met bijdragen van:

Tamar de Waal: politiek filosoof, jurist en journalist. In haar onderzoek richt ze zich op de ethiek van migratie en integratie.
Arend Jan Boekestijn: Historicus en voormalig politicus. Hij is verbonden als docent-onderzoeker aan de universiteit Utrecht en columnist voor Elsevier.
Annemarie Loof: Operational manager bij Artsen zonder Grenzen. Ze komt net terug uit Libië.
Sophie in ’t Veld: Europarlementariër namens D-66 sinds 2004.
Jeroen Lenaers: Europarlementariër namens het CDA doet mee.