17 maart – Rondetafelgesprek NJCM ‘Vluchtelingen en Europa: een crisis of een kans?´

Rondetafelgesprek-Vluchtelingen-en-Europa-een-crisis-of-een-kans
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten organiseert op donderdag 17 maart een rondetafelgesprek om ‘een duurzaam en menswaardig Europees migratiebeleid te verkennen’. Open voor publiek, alle informatie hier te vinden.

Dagvoorzitter:

  • Prof. mr. A.B. (Ashley) Terlouw, Hoogleraar Rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen 

Sprekers: 

  • Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn, Docent-onderzoeker vakgroep geschiedenis Universiteit Utrecht, buitenlandcolumnist Elsevier en voormalig Tweede Kamerlid VVD 
  • Mr. dr. M.H.A. (Tineke) Strik, Universitair Docent Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen en Eerste Kamerlid GroenLinks 
  • T.M. (Tamar) de Waal LL.M, Promovenda aan het Paul Scholten Centrum en politiek filosoof 
  • Mr. H.P.A. (Hilbrand) Nawijn, Lijsttrekker Lijst Hilbrand Nawijn (LHN), voormalig Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en voormalig directeur IND 
  • Mr. L. (Luke) Korlaar, Protection Officer, UNHCR

 

In 2015 zijn er meer dan een miljoen vluchtelingen naar Europa gekomen. Ruim 50.000 vluchtelingen hebben in Nederland asiel aangevraagd. Ongeveer 3.000 vluchtelingen zijn datzelfde jaar verdronken in de Middellandse Zee op weg naar Europa. 95% van de vluchtelingen wordt in eigen regio opgevangen. 

Deze toestroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika vormt een geweldige uitdaging voor Europa. De reactie van een aantal EU-lidstaten en Zwitserland liegt er niet om. Hongarije heeft met een hek het land afgesloten voor migranten. Oostenrijk heeft een asielplafond ingesteld. In Denemarken, Zwitserland en twee Duitse deelstaten moeten vluchtelingen hun geld en andere bezittingen vanaf een bepaald bedrag afgeven om mee te betalen aan de opvang. In Nederland is de opvang versoberd door bijstand en toeslagen te verlagen. Daarnaast blijft Nederland oproepen tot opvang in de eigen regio. De Europese eenheid is ver te zoeken, terwijl de mensenrechten van vluchtelingen steeds meer in het geding komen. Is Europa nog in staat een migratiebeleid te voeren dat tegemoet komt aan de mogelijkheden en beperkingen van alle lidstaten? Welke kansen brengt de toestroom van vluchtelingen voor Europa? Of is het toch vooral crisis? 

In dit rondetafelgesprek belichten vijf experts de drie volgende thema’s: de noodzakelijkheid van een zogenaamd hervestigingsmechanisme binnen Europa; de versobering van de sociaal-economische rechten van vluchtelingen; en de opvang van vluchtelingen in de regio.