Retorica: Keep it Simple and Stupid

Samen met Amber van Harskamp, Sonne Wolff en Rosan Dekker organiseer ik op 12 april een seminar voor de Retoricakamer genaamd: Retorica: Keep it Simple and Stupid! Het festijn begint om 20:00 in de grote zaal van de Balie in Amsterdam.

De Retoricakamer is een stichting die zich inzet voor de kunst van het spreken en overtuigen. Sinds 2009 organiseren wij verschillende succesvolle onderwijsreeksen, seminars en masterclasses. We merken dat er tegenwoordig veel interesse bestaat voor de retorica, voor het onderzoeken van de retorische gereedschappen die een mens heeft om te overtuigen. Eerdere onderwerpen die we in samenwerking met de Balie aanstipten waren speechwriting en onbewust overtuigen.

Het seminar van 12 april heeft als doel na te denken over de beste retorische keuzes als je – in ieder geval in eerste instantie  – weinig tijd of ruimte krijgt om een punt te maken. Dit vraagstuk wordt steeds actueler: het simplisme omringt ons, Andy Warhol’s 15 minutes of fame zijn veranderd in 5 minutes, en politici lijken er steeds meer fact free op los te framen.

Vaak wordt deze noodzaak tot simplisme weggeschoven als een modern probleem en is daarmee de kous af. De Retoricakamer wil dit anders doen en het debat openen. Wij willen discussiëren over de bruikbaarheid, mogelijkheden én gevaren van simplisme. Wat is de beste manier om snel indruk te maken met een verhaal? Hoe overtuig je iemand om óók je langere verhaal te willen horen? En wat betekent dit voor (kwaliteits)kranten, media en politiek?

Het thema simplisme is veel universeler dan meestal gedacht wordt: iedereen die een boodschap wil overbrengen moet nadenken over de verhouding tussen complexiteit en versimpeling. Of je nu een anekdote vertelt, leraar bent of een politieke boodschap hebt. Over precies dit spanningsveld willen wij de aanwezigen laten nadenken.