OVER TAMAR

TamardeWaal-8710FlowTamar de Waal is politiek filosoof en jurist en promoveert aan het Paul Scholten Centrum, onder begeleiding van prof. Kymlicka (Queen’s University, Kingston), dr. Pierik (Universiteit van Amsterdam) en prof. De Wilde (Universiteit van Amsterdam). Haar onderzoek richt zich op de ethiek van migratie, inburgeringvereisten en democratisch burgerschap.

De afgelopen jaren publiceerde ze opinieartikelen in verschillende media.

Tijdens haar opleidingen filosofie en rechten en promotietraject studeerde Tamar aan universiteiten in Londen (UCL) , New York (Columbia Law School) en Montreal (McGill).

Foto: Chantal Ariëns